Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

sábado, 6 de decembro de 2014

Pincho de Nadal 2014

 Estimados socios e socias: 
 Con motivo do Nadal a AV "O Camiño das Fontiñas" organiza o próximo 13 de decembro, desde as 13:30 ata as 14:30, o tradicional pincho do Nadal na cafetería Rakel, rúa Fontiñas
É un acto para que todos e todas compartamos uns agradables momentos de convivencia veciñal e  brindaremos  polo novo ano. 
Prégase puntualidade , xa qué, o que chega tarde nin escoita misa nin come carne.

BO NADAL e PRÓSPERO 2015

sábado, 11 de outubro de 2014

Festa do Outono 2014


Invitación Festa do Outono 2014

Estimados socios e socias,
A asociación de veciños organiza o sábado 18 de outubro, na rúa Coto, a festa do outono coas seguintes actividades:
De 16 a 19 H.
XOGOS POPULARES INFANTÍS
Carreiras de sacos. Tiro de corda. O pano. A culler. Piñata. Inchables. Os nen@s deben vir acompañados dos seus pais ou persoa adulta e respectarán as normas da organización.

De 18 a 19:30 h.
1º CONCURSO DE TORTILLAS
Premiaranse as mellores tortillas. Ver as bases ao pé 

Desde as 18 h.
MAGOSTO POPULAR
ACTUACIÓN MÚSICAL
DEGUSTACIÓN de tapas de tortillas feitas polos veciñ@s, empanada e castañas.
As bebidas envasadas terán un custo de 1€ e as bebidas non envasadas serán de balde.

Bases do lº concurso de tortillas Camiño das Fontiñas
1.     Poden participar todos/as veciños/as de Santiago, sexan socios/as ou non da asociación veciñal “O Camiño das Fontiñas”, agás os membros do tribunal.
2.   As tortillas presentadas pasan a ser propiedade da organización para a súa degustación polos asistentes.
3.    Cada participante presentará unha sola tortilla a concurso. A tortilla terá un diámetro mínimo de 24 cm., e deberá ter os seguintes ingredientes mínimos: ovos, patacas, cebola, sal e aceite.
4.    Traerase a tortilla xa preparada da casa o día 18 de outubro e presentarase, entre as 17:00 e as 18:00 horas, na carpa da festa. Cada tortilla será identificada con un número e será exposta aos asistentes ata que o tribunal faga publico o seu veredicto.
5.    As tortillas presentadas serán catadas e valoradas polo xurado do concurso entre as 18:30 e as 19:00 horas. O fallo do xurado será inapelable.
6.   Os elementos a valorar polo xurado serán:
·       A presentación xeral (ata 2 ptos.), Puntúase o seu aspecto externo.
·       O sabor (ata 5 ptos.) Terase en conta os ingredientes empregados e o punto de sal.
·       A elaboración (3 ptos.). Valorase o grado cocción dos ingredientes.
A puntuación máxima son 10 puntos.
7.    Haberá un total de 3 premios: 1º Premio: 30 €. 2º Premio: 20 €. 3º Premio: 10 €.
8.   O concurso será declarado deserto no caso que a concorrencia non acade 10 tortillas.
9.  Ao finalizar a cata e anunciadas as tortillas gañadoras, todas tortillas presentadas serán cortadas en tacos para a degustación polas persoas asistentes.
10. Tortillas de exhibición. Os veciños/as que desexen participar nesta opción poden presentar cantas tortillas como queiran e sen límites no tamaño nin nos ingredientes. As tortillas que reciban máis votos do público será premiadas con un libro de cociña (as dúas máis votadas).

11. A participación no concurso implica a aceptación destas bases e a cesión das tortillas á organización para su degustación pública, aínda que o concurso se declare deserto.

venres, 5 de setembro de 2014

Entrevista co Sr. Alcalde D. Agustín Hernández

Desde que se constituíu a nosa asociación reclamouse ao grupo de goberno e aos outros grupos municipais, reiterada e insistentemente, o arranxo das infraestruturas deterioradas do barrio e unha mellora dos servizos públicos. Estas reclamacións recolléronse nun informe da Xunta Directiva que foi presentado e aprobado na asemblea extraordinaria do 27 de outubro de 2011.
Na xuntanza mantida o día 4 de setembro de 2014 co Sr. Alcalde D. Agustín Hernández Fernández de Rojas e os concelleiros do grupo de Goberno Luís Meijide Rodríguez e José María Rosende Rico, a xunta directiva informou do estado en que se encontran as infraestruturas e servizos do barrio e solicítase as actuacións para dar resposta a estas demandas, de xeito resumido, os puntos tratados foron:
 1. Actuación sobre a rúa Fonte dos Concheiros, Fontiñas e Valiño. Preguntouse polo estado de esta actuación que xa ten o proxecto redactado con un orzamento de 1.124.710€. que foi presentado aos representantes da nosa Asociación por Dª María Pardo Valdés o 3 de marzo de 3014. O alcalde indicou que esta actuación executarase, pero non se sabe cando e non se comprometeu con prazos. Esta actuación ordenará os espazos, eliminará barreiras arquitectónicas, humanizará o barrio, aumentará a seguridade dos veciños e mellorará as infraestruturas das rúas afectadas.
 2. A urbanización da rúa Altiboia non está prevista e o Concello descoñece cal é a situación desta rúa e non está prevista ningunha actuación sobre ela a pesar do seu lamentable estado.
 3. Outras deficiencias de menor entidade, que foron expostos a concelleiro D. José María Rosende Rico na xuntanza mantida o 22 de agosto, (Limpeza da maleza de varios espazos verdes, limpeza e reparación da fonte do “Cabezón”, reparación de varias farolas, colocar placas de identificación das rúas Coto e Cotaredo, eliminación de barreiras arquitectónicas nun paso de peóns) serán atendidas cos presupostos anuais que ten o Concello.
 4.  A reparación dos sendeiros do parque do Cotaredo, a ampliación das pista de chave e petanca, a mellora do chan no que están instalados os aparellos de ximnasia serán tamén acometidos polo Concello. Estudarase a posibilidade colocar unha fonte con auga potable na zona das mesas de das pistas de xogos.
 5. A actuación de mellora do pavimento dalgún tramo das beirarrúas e do pavimento da estrada da rúa Monte dos Postes non pode ser atendida con estes fondos polo seu custo, non existe compromiso do Concello para darlle solución nin prazos.
 6. A actuación sobre un tramo da beirarrúa na Rúa Valiño e escaleiras co Camiño Francés vai a ser estudada e queda pendente de confirmar a súa realización e prazos.
 7. A posta en marcha dos contedores soterrados das rúas Fontiñas e Coto está a espera dun informe da empresa responsable para coñecer o porque da súa fóra de servizo.
 8. Vaise a estudar a posibilidade de reparar a zona das beirarrúas rúa Fonte dos Concheiros onde ai buratos de 20 cm. de profundidade. Parece ser que o problema e que é o Camiño de Santiago e isto dificulta o seu arranxo.

luns, 25 de agosto de 2014

Xuntanza co concelleiro D. José María Rosende Rico

Xuntanza mantida o día 22 de agosto de 2014 co concelleiro adscrito á Área de Participación Cidadá. Departamento de Relacións Veciñais e Relacións co Medio Rural D. José María Rosende Rico e a xunta directiva. 
Informouse do estado no que se encontran distintos espazos do barrio e servizos públicos, que relacionamos de seguido:
 1. Beirarrúa na Rúa Valiño e escaleiras co Camiño Francés. Requírese unha actuación que está pendente desde que se executaron as promocións de vivendas colindantes.
 2. Rúa Monte dos Postes. Varios tramos requiren a renovación do asfalto. Varios tramos de beirarrúa requiren reparar o pavimento. 
 3. Rúa Camiño Francés, Valiño e Altiboia. Varios espazos verdes destas rúas requiren a limpeza da maleza.
 4. Rúa Fontiñas, fonte do “Cabezón”. A fonte require a súa limpeza e reparación.
 5. Iluminación na rúa Valiño. Reparar a farola e revisar as outras.
 6. Rúa Fonte dos Concheiros. Buratos de 20 cm. de profundidade que requiren unha actuación para evitar caídas e accidentes dos peóns.
 7. Solicítase a posta en marcha dos contedores soterrados das rúas Fontiñas e Coto.
 8. Rúas Cotaredo e Coto sen identificar. Requírese as correspondentes placas nestas dúas rúas.
 9. Novo parque do Cotaredo. Require reparar o firme dos sendeiros e ampliar un metro as pistas da chave.
 10. Eliminación de barreiras no paso de peóns da confluencia da rúa Fontiñas coa rúa Jaca.

domingo, 22 de xuño de 2014

Éxito na sardiñada de San Xoán.

A pesar da treboada das 8 da tarde, onte xuntáronse máis de 150 veciños e veciñas para comer sardiñas, empanada, saltar a cacharela e votar as meigas fóra con un grolo de queimada.

xoves, 8 de maio de 2014

Información da ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA de maio 2014

Estimados socios e socias, remítese un resumo do tratado na asemblea xeral extraordinaria, celebrada o 7 de maio de 2014, e os acordo tomados.

Asistentes: 19 socios e socias.

Temas tratados:
1.    Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral do 26 de febreiro de 2014
2.    Aprobación da cota de 6€ para segundos e sucesivos socios/as e menores dunha unidade familiar.
3.    Aprobación da modificación do Regulamento de filiación de socios/as na que se regulan as cotas dos socios/as.
4.    Información sobre a última entrevista mantida pola Asociación coa concelleira Dª María Pardo Valdés.
5.    Rogos e preguntas.

Acordos:
Por unanimidade apróbase:
1)    A acta da asemblea xeral ordinaria do 26 de febreiro de 2014.
2)    Manter unha cota de 12€ para os socios/as e establecer a cota de 6 € para segundos e sucesivos socios/as e menores dunha unidade familiar.
3)    A modificación do Regulamento de filiación de socios/as nos apartados no que se establecen as cotas coa seguinte redacción:
As cotas teñen sempre carácter anual (ano natural). A cota por socio/a establécese en 12€ anuais, independentemente do mes do ano en que se inscriba. Co fin de favorecer a participación nas actividades da asociación das familias e incrementar o número de socios/as, establécese unha cota anual de 6€ para segundos ou sucesivos socios/as e menores dunha unidade familiar, que así o acrediten cando realicen a súa solicitude.
A cota resultante das unidades familiares abonarase nun recibo único e calcularase aplicando a seguinte formula: Cota anual familiar =12€+((S+M)*6€), sendo S o nº de sucesivos socios e M o nº de socios menores. As cotas familiares sempre terán un sumando de 12€ e outro de 6€*(S+M).
4)    Esta modificación entra en vigor o día 8 de maio de 2014.
5)    Aplicarase ás persoas que se fagan socios/as despois desta data.
6)    Aos socios/as actuais, que xa abonaran a cota de 2014, se lles aplicará a redución da cota para segundos e sucesivos socios/as a partir de 2015, debendo comunicar á Asociación os datos das persoas que integran a unidade familiar e quedan vinculados entre si.
7)    Os segundos e sucesivos socios/as de socios actuais que se dean de alta na Asociación a partir do 8 de maio abonarán unha cota de 6€, deberán indicar, ademais dos seus datos persoais, o socio/a ao que se vincularán. Poderán descargar o formulario na blog da Asociación.
8)    Continuar demandando ás autoridades locais, grupo de goberno e grupos da oposición, a mellora das infraestruturas e servizos do barrio.

Rogos e preguntas:
 
1)    Constituír unha comisión para levar a cabo as festas do San Xoán, sardiñada e cacharela, o 21 de xuño de 2014.
2)    Vaise a facer unha captación de novos socios mediante a venta de invitacións para a sardiñada de San Xoán.

Lembra:
O prazo para o pago da cota de 2014 rematou o día 31 de marzo. Se aínda non estás ao día coa túa cota e, para que a asociación poida facer as actividades previstas, debes facer o pago da mesma o antes posible na CC que ten a Asociación en NovaGalicia Banco ES15-2080-0392-2430-4000-4227.
É moi importante facer máis socios/as na nosa familia, agora é máis barato coa modificación aprobada para as persoas dunha unidade familiar, só 6€ por persoa ao ano.
Unha masa social numerosa permite que os logros da Asociación sexan maiores, no que se refire á atención prestada polas autoridades e responsables de darnos servizos, e no que se refire á posibilidade de desenvolver actividades no barrio.
Este ano temos que ser máis de 100 socios/as, invita tamén aos teus amigos/as, veciños/as, a facerse socios/as e a participar para facer barrio.

A presidenta Marina López Prieto

xoves, 1 de maio de 2014

Convocatoria de asemblea xeral extraordinaria

Data: Mércores 7 de maio de 2014.
Hora: ás 20:30 h. en 1ª convocatoria e as 20:45 h. en 2ª convocatoria
Lugar: Salón de actos do Centro Sociocultural de Fontiñas.
Orde do día:
          Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral do 26 de febreiro de 2014
          Aprobación da cota de 6€ para segundos e sucesivos socios/as e menores dunha unidade familiar.
          Aprobación da modificación do Regulamento filiación de socios/as na que se regulan as cotas dos socios/as.
          Información sobre a última entrevista mantida pola Asociación coa concelleira Dª María Pardo Valdés.
          Rogos e preguntas.

A Presidenta: Marina López Prieto

¡¡¡ Asiste e participa no desenvolvemento da asociación, necesitamos traballar xuntos para mellorar o noso barrio, o barrio de todos e todas !!!

Proposta de reforma do Regulamento de filiación de socios/as.

Cota anual de socio/a:
·         Redacción en vigor:
As cotas teñen sempre carácter anual (ano natural). A cota por socio adulto é de 12€ independentemente do mes do ano en que se inscriba. A baixa na asociación non da dereito a devolución da cota. Os menores abonarán unha cota anual de 6€ ata o ano no que acaden a maioría de idade.

·         Nova redacción:
As cotas teñen sempre carácter anual (ano natural). A cota por socio/a establécese en 12€ anuais, independentemente do mes do ano en que se inscriba. Co fin de favorecer a participación nas actividades da asociación das familias e incrementar o número de socios/as, establécese unha cota anual de 6€ para segundos ou sucesivos socios/as e menores dunha unidade familiar, que así o acrediten cando realicen a súa solicitude.

A cota resultante das unidades familiares abonarase nun recibo único e calcularase aplicando a seguinte formula: Cota anual familiar =12€+((S+M)*6€), sendo S o nº de sucesivos socios e M o nº de socios menores. As cotas familiares sempre terán un sumando de 12€ e outro de 6€*(S+M).

martes, 4 de marzo de 2014

Resumo da entrevista coa Concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda, Rehabilitación...

Desde que se constituíu a nosa asociación reclamouse, ao grupo de goberno e aos outros grupos municipais, reiterada e insistentemente o arranxo das infraestruturas deterioradas do barrio e unha mellora dos servizos públicos. Estas reclamacións recolléronse nun informe da Xunta Directiva que foi presentado e aprobado na asemblea extraordinaria do 27 de outubro de 2011.
Na xuntanza mantida o día 3 de marzo de 2014 cos concelleiros do grupo de Goberno María Pardo Valdés, Luís Meijide Rodríguez e José María Rosende Rico., a Concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda... informounos do estado en que se encontran a actuacións para dar resposta as nosas demandas, de xeito resumido, a situación é a seguinte:
1.    Actuación sobre a rúa Fonte dos Concheiros, Fontiñas e Valiño. Xa está redactado o proxecto, aínda que está sen superar as distintas fases previas a súa aprobación e execución. Esta actuación será presentada aos veciños e o orzamento estimado é de 1.124.710€.
Esta actuación ordenará os espazos, eliminará barreiras, humanizará o barrio, aumentará a seguridade dos veciños e mellorará as infraestruturas das rúas afectadas.
2.    No prazo de dous meses, a asociación será informada sobre a posible actuación de urbanización da rúa Altiboia.
3.    Outras deficiencias, de menor entidade, serán atendidas cos presupostos anuais que ten a de Concelleira delegada de Urbanismo, Vivenda, Rehabilitación, Cidade Histórica, Patrimonio, Sostenibilidade, Sanidade e Cemiterios, tralo o requirimento da Asociación e despois da avaliación dos técnicos municipais.
4.    Igualmente, o Concello reclamará a tres empresas, responsables de promocións de vivendas, que procedan a arranxar os danos producidos no barrio durante a execución das obras, á eliminación de materiais de construción e á recuperación de zonas verdes.
5.    En relación o parque do Polígono 4 de Fontiñas – Cotaredo, a Asociación será recibida polo Sr. Alcalde para ser informada e escoitada sobre todos os pormenores desta zona verde, antes da súa inaguración.
6.    Limpárase a fonte do “Cabezón”, na rúa Fontiñas, e manteranse limpas de maleza as zonas sen urbanizar.
7.    Colocaranse as placas de identificación da rúa Cotaredo e da praza de Uruguay.

xoves, 27 de febreiro de 2014

Acordo da asemblea xeral ordinaria do 26 de febreiro de 2014

Acordos:
 1. Por unanimidade apróbanse a acta da asemblea xeral extraordinaria do 25 de outubro de 2013.
 2. Por unanimidade apróbase a memoria de actividade e memoria económica de 2013
 3. Por unanimidade apróbase a planificación de actividades e económica para o 2014 que será a seguinte:
 • Sardiñada de San Xoán, 21 de xuño, rúa Cotaredo. (Custo estimado 900 €)
 •  Festa do outono, 19 de outubro no parque de Fontiñas. Festa de xogos para nenos e para adultos, magosto. (Custo estimado 800 €)
 •  Pincho de Nadal. (Custo estimado 300 €)
 •  Outras actividades, máximo 4, sen custo para a AV, agás os que deriven da súa organización e que non superarán os 60 € por actividade.
 • Orzamento previsto para o ano 2014 é de 2.500 €.

 1. Por unanimidade apróbanse dar de baixa aos socios que, despois de comunicarlle a resolución da asemblea xeral, non abonen antes do 31 de marzo de 2014 as cotas correspondentes aos anos 2013 e 2014. O efecto da baixa terá data de 1 de abril de 2014. Faise unha excepción con un socio, que comunicou as súas dificultades económicas, prorrogándolle a súa condición de socio durante o ano 2014
 2. Continuar coa denuncia ante as autoridades municipais do estado lamentable dalgunhas beirarrúas do barrio e doutros servizos municipais, iluminación, contedores do lixo, rúa Altiboia, escaleiras Camiño Francés – rúa Valiño.
 3. Co fin de incrementar o nº de socios e socias acordouse redactar as instrucións necesarias, se non hai impedimento legal, para que as persoas que vivan nun mesmo domicilio teñan unha redución na cota das segundas e sucesivas altas de membros desa unidade familiar. 

mércores, 12 de febreiro de 2014

Convocatoria asemblea xeral ordinaria 2014

Data: Mércores 26 de febreiro de 2014.
Hora: ás 19:30 h. en 1ª convocatoria e as 20:00 h. en 2ª convocatoria
Lugar: Salón de actos do Centro Sociocultural de Fontiñas.
Orde do día:
 • Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral do 25 de outubro de 2013.
 • Presentación e aprobación da memoria de actividade de 2013.
 • Presentación e aprobación da memoria económica de 2013.
 • Presentación e aprobación da planificación de actividades para o 2014.
 • Presentación e aprobación da planificación económica para o 2014.
 • Información das entrevistas co grupo de goberno municipal e cos outros grupos políticos.
 • Baixas de socios.
 • Rogos e preguntas.
A Presidenta: Marina López Prieto
¡¡¡ Asiste e participa no desenvolvemento da asociación, necesitamos traballar xuntos para mellorar o noso barrio, o barrio de todos e todas !!!

Memoria de actividade de 2013.
A asociación desenvolveu durante o ano 2013 as seguintes actividades:
 • Asemblea xeral ordinaria o 21 de febreiro de 2013.
 • Asemblea xeral extraordinaria de 2 de abril de 2013.
 •  Asemblea xeral extraordinaria de 25 de outubro de 2013.
 • 13 reunións da xunta directiva.
 • Entrevistas cos Srs. concelleiros do grupo de goberno (D. Luís García Bello, Dª. María Pardo Valdés, D. Luís Meijide Rodríguez.). Do PSdeG (D. Francisco Reyes, D. Bernardino Rama e D. Gonzalo Muiños). Do BNG (D. Rubén Cela e Dª. Elvira Cienfuegos).
 • Sardiñada de San Xoán.
 • Magosto.
 • Pincho do Nadal.
 • Outras actividades (Charlas de saúde, curso de cociña)

Memoria económica de 2013.
O saldo da asociación a 31 de decembro de 2013 é o que se presenta na seguinte táboa.
CC NOVAGALICIA BANCO
3.511,63 €
Subvencións Concello de Santiago
816,94 €

Tesourería
166,55 €
Efectivo
Camisetas
300,00 €

Especie 42€
SALDO a 31 de decembro
4.795,12 €
 O balance económico do ano 2013 é o que se presenta na seguinte táboa.
Conceptos
Ingresos
Gastos
Saldo da AV a 31 de decembro de 2012
4.544,94 €
Cotas de socios
864,00 €


Socio descoñecido
12,00 €


Financieiros (devolución 12)
4,80 €


Subvención 2013
816,94 €


Actividades (curso de cociña)
52,00 €

Devolución 14
Camisetas
300,00 €
272,25 €

Inversións
97,99 €
Administración
222,20 €
Actividades
1.154,32 €
Financeiros
52,80 €
Totais
6.594,68 €
1.799,56 €
SALDO a 31 de decembro
4.795,12 €
As contas están a disposición de todos os socios e socias o día da asemblea ou cando se requira, solicitándoo no teléfono 662 005 756.

Proposta/planificación de actividades para o 2014.
A xunta directiva propón desenvolver en 2014 as actividades que se relacionan a continuación:
 • Sardiñada de San Xoán, 21 de xuño, rúa Cotaredo. (Custo estimado 900 €)
 • Festa do outono, 19 de outubro no parque de Fontiñas. Festa de xogos para nenos e para adultos, magosto. (Custo estimado 800 €)
 • Pincho de Nadal. (300 €)
 • Outras actividades, máximo 4, sen custo para a AV, agás os que deriven da súa organización e que non superarán os 60 € por actividade.
O custos do desenvolvemento destas actividades serán atendidos cos fondos propios da asociación e con subvencións. Os custos doutras actividades deberán ser asumidos polos seus promotores.

Proposta/planificación económica para o 2014.
A xunta directiva propón para o ano 2014 un orzamento de 2.500 €, segundo se especifica na táboa.
Concepto
Ingresos
Gastos
Cotas socios (75)
900,00 €
Subvencións
1.600,00 €

Inversións

214,00 €
Administración

250,00 €
Actividades

2.000,00 €
Financeiros

36,00 €
Totais
2.500,00
2.500,00