Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

martes, 1 de novembro de 2011

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2011
Estimados veciños e veciñas:
O pasado día 27 de outubro de 2011 celebrouse a asemblea xeral extraordinaria para elexir a primeira xunta directiva da asociación. As persoas elexidas para formar esta primeira xunta son:
  • PRESIDENTA: Dª Marina López Prieto.
  • VICEPRESIDENTE: D. Manuel F. Quintás Ares
  • SECRETARIO: D. Jesús Manuel Castro Iglesias.
  • VICESECRETARIO: D. Antonio Liste López.
  • TESOUREIRO: D. Pablo Suárez Méndez.
  • VOCAIS: Dª. Concepción Tojo Viqueira, D. Nicanor Ramón Fuentes Laiño, D. Manuel Jesús Valle Ortiz e Dª. María José Mosquera Rodríguez.
No apartado de rogos e preguntas:
  • Preséntase e explicase o documento ”Memoria do barrio das Fontiñas” no que se fai un breve recorrido polas rúas, mostrando a súa situación e relacionando as deficiencias nas infraestructuras e nos servizos públicos.
  • Acordase solicitar entrevista coas autoridades locais e os grupos municipais para darlle a coñecer este documento e requirir unha intervención sobre as infraestructuras e servizos do barrio.
  • Aprobase por maioría, con cargo aos presupostos da AV, a celebración do “Pincho de Nadal” o día 17 de decembro e a distribución a todos os socios/as de dúas invitacións para esta actividade. Igualmente, douse o visto bo a que a AV promovera e facilitara, na medida do posible, a realización dunha comparsa de carnaval e dun ciclo de cine. Ambos proxectos non terán coste algún para a asociación.
  • Faise unha enquisa sobre a preferencia das actividades.