Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

mércores, 1 de xuño de 2011

Xa se constituiu a asociación veciñal "O Camiño das Fontiñas"

Xa está constituida a NOVA asociación de veciños do barrio das Fontiñas, Santiago de Compostela.
O día 31 de maio aprobáronse os estatutos e levantouse o acta de constitución.
Xa se iniciaron os trámites administrativos de alta da asociación e próximamente realizarase un asamblea para presentar a asociación a todos os veciños e momear a súa xunta directiva.