Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

martes, 19 de abril de 2011

Traballos para recuperar a actividade da AV

As persoas que están intentado recuperar a actidade da AV encóntrase con numerosas dificultades.
Todavía non se dispón de toda a documentación da AV. Falta o libro de actas, descoñecese o censo de socios e non existe unha contabilidade. Estes son os principias problemas que dificultan a recuperación da AV respectando a legislación vixente.
Neste momento estase valorando outras alternativas metres se está á espera de ter o libro de actas. Este grupo de persoas volverá a xuntarse o luns 25 para continuar coa analise dos documentos da AV e do libro de actas se por fin aperece.