Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

domingo, 27 de outubro de 2013

Asemblea xeral extraordinaria de 25 de outubro de 2013

Temas tratados:
1.    Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral extraordinaria do 2 de abril de 2013.
2.    Eleccións a Xunta Directiva.
3.    Rogos e preguntas.
Acordos:
Por unanimidade apróbase:
1.    A acta da asemblea xeral extraordinaria do 2 de abril de 2013.
2.    Elíxese a única candidatura presentada a xunta directiva.
A nova xunta directiva está constituída por:
  • -       Presidenta: Dª. Marina López Prieto
  • -       Secretario: D. Jesús Manuel Castro Iglesias
  • -       Tesoreiro: D. Carlos Emilio Martínez Martíns
  • -       Vocal: D. Antonio Liste López
  • -       Vocal: D. Manuel Fernando Quintás Ares
  • -       Vocal: D. Nicanor Ramón Fuentes Laiño

Rogos e preguntas:
Infórmase que a Asociación dispón dun local no CSC de Fontiñas para reunirse e para recibir aos socios e socias os mércores a partir das 19:30. Tamén se dispón de correo electrónico e de teléfono para achegar as suxestións dos veciños e veciñas.
Infórmase a todos os socios e socias deben achegar as súas propostas de actividades antes do 31 de decembro, para poder ser estudadas pola xunta directiva e ser presentada para a súa aprobación na asemblea xeral ordinaria prevista para o mes de febreiro. Para desenvolver as actividades procederase a constituír comisións ou grupos de traballo, se así o considera a xunta directiva.
A proposta de varios socios e socias asistente e da propia xunta directiva, a asociación retomará a roda de contactos coas autoridades locais e grupos políticos para presentar as deficiencias nos servizos e infraestruturas do barrio e solicitar as oportunas solucións.
Nota importante

Lémbrase a todos/as que é moi importante facer máis socios/as. Unha masa social numerosa permite que os logros da Asociación sexan maiores. Este ano temos que acadar 100 socios/as, fai socio/a ao teu veciño/a, verás como vai a quedar satisfeito. Prégase aos socios que non abonaron a cota do 2013 (12€) o fagan o antes posible na CC da Asociación en NovaGalicia Banco (2080-0392-24-3040004227).