Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

venres, 18 de marzo de 2011

Convocatoria 21 de marzo de 2011

A asociación de veciños "As Fontes" convoca á reunión de veciños que terá lugar no Restaurante Monterrey o luns 21 de marzo ás 20:30 horas;  en convocatoria única para tratar da seguinte orde do día:
Punto 1º: presentación de candidaturas á presidencia.
Punto 2º: elección de presidente "se procede"
Punto 3º: disolución da asociación "se procede"