Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

luns, 25 de agosto de 2014

Xuntanza co concelleiro D. José María Rosende Rico

Xuntanza mantida o día 22 de agosto de 2014 co concelleiro adscrito á Área de Participación Cidadá. Departamento de Relacións Veciñais e Relacións co Medio Rural D. José María Rosende Rico e a xunta directiva. 
Informouse do estado no que se encontran distintos espazos do barrio e servizos públicos, que relacionamos de seguido:
  1. Beirarrúa na Rúa Valiño e escaleiras co Camiño Francés. Requírese unha actuación que está pendente desde que se executaron as promocións de vivendas colindantes.
  2. Rúa Monte dos Postes. Varios tramos requiren a renovación do asfalto. Varios tramos de beirarrúa requiren reparar o pavimento. 
  3. Rúa Camiño Francés, Valiño e Altiboia. Varios espazos verdes destas rúas requiren a limpeza da maleza.
  4. Rúa Fontiñas, fonte do “Cabezón”. A fonte require a súa limpeza e reparación.
  5. Iluminación na rúa Valiño. Reparar a farola e revisar as outras.
  6. Rúa Fonte dos Concheiros. Buratos de 20 cm. de profundidade que requiren unha actuación para evitar caídas e accidentes dos peóns.
  7. Solicítase a posta en marcha dos contedores soterrados das rúas Fontiñas e Coto.
  8. Rúas Cotaredo e Coto sen identificar. Requírese as correspondentes placas nestas dúas rúas.
  9. Novo parque do Cotaredo. Require reparar o firme dos sendeiros e ampliar un metro as pistas da chave.
  10. Eliminación de barreiras no paso de peóns da confluencia da rúa Fontiñas coa rúa Jaca.