Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

xoves, 1 de maio de 2014

Convocatoria de asemblea xeral extraordinaria

Data: Mércores 7 de maio de 2014.
Hora: ás 20:30 h. en 1ª convocatoria e as 20:45 h. en 2ª convocatoria
Lugar: Salón de actos do Centro Sociocultural de Fontiñas.
Orde do día:
          Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral do 26 de febreiro de 2014
          Aprobación da cota de 6€ para segundos e sucesivos socios/as e menores dunha unidade familiar.
          Aprobación da modificación do Regulamento filiación de socios/as na que se regulan as cotas dos socios/as.
          Información sobre a última entrevista mantida pola Asociación coa concelleira Dª María Pardo Valdés.
          Rogos e preguntas.

A Presidenta: Marina López Prieto

¡¡¡ Asiste e participa no desenvolvemento da asociación, necesitamos traballar xuntos para mellorar o noso barrio, o barrio de todos e todas !!!

Proposta de reforma do Regulamento de filiación de socios/as.

Cota anual de socio/a:
·         Redacción en vigor:
As cotas teñen sempre carácter anual (ano natural). A cota por socio adulto é de 12€ independentemente do mes do ano en que se inscriba. A baixa na asociación non da dereito a devolución da cota. Os menores abonarán unha cota anual de 6€ ata o ano no que acaden a maioría de idade.

·         Nova redacción:
As cotas teñen sempre carácter anual (ano natural). A cota por socio/a establécese en 12€ anuais, independentemente do mes do ano en que se inscriba. Co fin de favorecer a participación nas actividades da asociación das familias e incrementar o número de socios/as, establécese unha cota anual de 6€ para segundos ou sucesivos socios/as e menores dunha unidade familiar, que así o acrediten cando realicen a súa solicitude.

A cota resultante das unidades familiares abonarase nun recibo único e calcularase aplicando a seguinte formula: Cota anual familiar =12€+((S+M)*6€), sendo S o nº de sucesivos socios e M o nº de socios menores. As cotas familiares sempre terán un sumando de 12€ e outro de 6€*(S+M).