Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

sábado, 7 de novembro de 2015

Convocatoria asemblea extraordinaria 2 decembro

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
Estimado socio-a, tal e como se acordou na asemblea xeral extraordinaria de 21 de outubro, convócase a asemblea xeral extraordinaria o mércores 2 de decembro de 2015 ás 20:00 hs en 1ª convocatoria, e as 20:30 hs en 2ª convocatoria coa seguinte orde do día:
·       Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral extraordinaria do 21 de outubro de 2015.
·             Elección de Xunta Directiva.
·             No caso de non ser elixida nova xunta acordar:
          A disolución da Asociación.
          Nomeamento de liquidadores
          O destino dos recursos.
          A data de cese de actividade.
·             Rogos e preguntas.

Lugar: Salón de actos do Centro Socio-Cultural de Fontiñas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario