Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

domingo, 18 de outubro de 2015

Convocatoria asemblea extraordinaria 21 outubro

Estimado socio-a rematados os prazos para a presentación de candidaturas á xunta directiva, convócase, tal e como se estabrecia en dita convocatoria, a asemblea xeral extraordinaria para elección de nova xunta directiva o mércores 21 de outubro ás 20:00 hs en 1ª convocatoria, e as 20:30 hs en 2ª convocatoria coa seguinte orde do día:
          Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral do 25 de febreiro de 2015.
          Eleccións a Xunta Directiva.
          Rogos e preguntas.
Lugar: Salón de actos do Centro Socio-Cultural de Fontiñas.
A Presidenta Marina López Prieto