Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

sábado, 26 de febreiro de 2011

O que non ten o barrio.

  • Rúas e beirarúas adecudas e ben conservadas.
  • Actividades para os veciños.
  • Local social, parques infantis e zonas de lecer.
  • O tráfico ordeado e señalización adecuada.
  • Contedores do lixo soterrados.

O que ten o barrio.

  • As beirarúas estreitas, destrozadas en moitos sitios e ocupadas polos coches.
  • Suciedade na rúa e silvas nas súas beiras, contedores do lixo en mal estado.
  • Zonas peligrosas para os veciños e barreiras arquitectónicas.
  • Desmadre de tráfico, obras sen sinalizar, coches abandoados.

xoves, 24 de febreiro de 2011

Calendario de eventos de AV as Fontiñas

O día 18 de febreiro celebrouse no Restaurante Monterrey unha xuntanza de veciños da AV as Fontiñas.
O obxecto desta xuntanza foi o intentar recuperar a actividade da AV, para elo é necesario elixir unha nova xunta directiva que recupere e impulse as actividades da asociación.
O día 21 de marzo, nunha nova xuntanza, elixirase a nova xunta directiva da AV.

domingo, 20 de febreiro de 2011

As Fontiñas

A asociación de veciños "As Fontiñas" está intentando recuperar a súa actividade despois de anos en coma.
Para que se produza está recuperación algúns veciños reuníronse dúas veces no domicilio social da asociación.
Aínda que os asistentes mostraron interese por recuperar a asociación, esta decisión quedou á espera de que un grupo de persoas, con máis ou menos interese, queiran asumir esta responsabilidade.
Co fin de facilitar a participación e comunicación entre os veciños do barrio créase este blog. 
Nel todos poderemos ler as novas sobre que se vaian producindo na asociación e nel todos poderemos facer os nosos comentarios sobre o desenvolvemento da asociación.
A única condición esixible é a de ser respectuosos coas opinións e coas persoas que participan neste blog.