Asociación

Asociación
Este blog permanecerá aberto para o interese xeral

luns, 18 de marzo de 2013

Ciclo de charlas divulgativas de saúde

A diabetes
Relator: Dr. Manuel Quintas Ares

Datas: 2, 16 y 30 de abril
Lugar: Salón de actos do Centro Sociocultural de Fontiñas
Hora: 19:30

Entrada libre

Información da ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2013

Resumo do tratado na asemblea xeral ordinaria, celebrada o 21 de febreiro de 2013, e os acordo tomados.

Temas tratados:
 1.   Lectura e aprobación da acta da asemblea xeral do 23 de febreiro de 2012.
 2.   Información sobre as entrevistas co grupo de goberno municipal e cos outros grupos políticos.
 3.  Presentación e aprobación da memoria de actividade de 2012.
 4.  Presentación e aprobación da memoria económica de 2012.
 5. Presentación e aprobación da planificación de actividades para o 2013.
 6. Presentación e aprobación da planificación económica para o 2013.
 7.  Baixas de socios e socias.
 8.  Proposta de reforma dos estatutos e do Regulamento para a elección da xunta directiva.
 9. Proposta de explotación da horta da Asociación.
 10. Rogos e preguntas.
Acordos:
Por unanimidade apróbase:
 1.  A memoria de actividade, memoria económica e contas de 2012.
 2.  A planificación de actividades a planificación económica para o 2013.
 3.  Comunicar a baixa aos socios que non abonaron a cota de 2012.
 4.  Requirir ao Concello para que arranxe as deficiencias no barrio relacionadas coas beirarrúas, pasos de peóns, rúas, alumeado, parques, etc.
 5.  Informar aos grupos municipais sobre estas deficiencias e do esquecemento a que está sometido o barrio por parte do Goberno Municipal
 6.  Denunciar a saída de augas fecais detrás do Mesón Os Concheiros.
 7.  Convocar unha asemblea extraordinaria para a aprobación:

 • Do escrito de reclamación de deficiencias do barrio.
 • Da reforma dos estatutos no que re refire á composición da xunta directiva e o regulamento da súa elección.
Nota importante
Para facilitar o normal funcionamento da asociación e desenvolvemento de actividades, todos os socios/as debemos abonar a cota anual (12€) antes do 31 de marzo na CC que ten a Asociación en NovaGalicia Banco (2080-0392-24-3040004227).
Lémbrase a todos/as que é moi importante facer máis socios/as. Unha masa social numerosa permite que os logros da Asociación sexan maiores, no que se refire á atención prestada polas autoridades e responsables de darnos servizos, e no que se refire á posibilidade de desenvolver actividades no barrio. Este ano temos que ser 100 socios/as, fai socio/a ao teu veciño/a, verás como vai a quedar satisfeito.
A presidenta Marina López Prieto